Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail
2017. január 10. kedd, 15:05

 

Hirdetmény

 

Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám ügyvezető-igazgató) egyedüli tulajdonosa a vezető tisztségviselők által elkészített szétválási dokumentumok alapján - 179/2016.(XI.24.) Kh. döntésével elhatározta a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

szétválását

 

oly módon, hogy az egyedüli tag a Ptk. 3:45. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8.§ (1) bekezdésének rendelkezései figyelembevételével a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. vagyona egy részének felhasználásával a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft –ből kiválik és a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, mint jogutódhoz csatlakozik.

Szétválás módja: beolvadásos kiválás

A szétváló társaság módosított alapító okiratának, a jogutód társaság módosított létesítő okiratának és a szétválási tervnek és szétválási szerződésnek a kelte: 2016.december 8.

 

A szétválásnak Mohács Város Önkormányzata által meghatározott időpontja: 2017.március 31.

 

Bővebben...

 

 
Fizetési felszólítók PDF Nyomtatás E-mail
2016. december 13. kedd, 13:48

 

 

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben csoportos beszedési megbízással rendezi a hulladékkezelési szolgáltatási díjról kiállított számlánkat, és a napokban kapta kézhez fizetési felszólító levelünket, ez esetben kérjük, hogy tekintse azt tárgytalannak, sajnálatos módon technikai hiba miatt kézbesítettük Önnek! A kapott felszólító levéllel kapcsolatban Önt semmilyen költség nem terheli! Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük!

 

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.
 
„REGISZTRÁLT HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY” azonosító címke PDF Nyomtatás E-mail
2016. november 30. szerda, 09:26

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. január 1. napjától csak a „REGISZTRÁLT HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY” feliratú azonosító címkével ellátott edényeket, illetve a jelölt zsákban elhelyezett hulladékot áll módunkban elszállítani!

 

A matrica az alábbi módon kerül kézbesítésre az Ön számára:

- a hulladékgazdálkodási díjat egyedileg fizető partnereink esetében a 2016. III. negyedéves számla mellékleteként küldtük meg,

- azoknak a településeknek az esetében, ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti, a matricákat az önkormányzat fogja a lakosok részére kiosztani.


Kérjük, hogy az öntapadós matricát (a hátoldali papír lehúzása után) szíveskedjék a képen látható módon a KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYRE (általában fekete színű) felragasztani!


KÉRJÜK, ügyeljen arra,

hogy a matrica száraz felületre kerüljön felhelyezésre!


 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben többlet háztartási hulladéka keletkezik, tárolására a „Dél-Kom Nonprofit Kft.” feliratú zsák szolgál. A jelzett zsákok beszerzésére ügyfélszolgálatainkon, az alábbi elérhetőségeinken van lehetősége:


Központi ügyfélszolgálat, Pécs, Siklósi út 52., Telefon: 72/502-101, 72/502-111

Nyitva tartás: Hétfő: 8:00 - 20:00, Kedd - Szerda - Csütörtök - Péntek: 8:00 - 18:00, Szombat: 8:00 - 13:00

 

Barcsi ügyfélszolgálat, Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 29., Telefon: 82/464-893

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök: 8:00 - 15:30, Péntek: 8:00 - 13:30

 

Harkányi ügyfélszolgálat, Harkány, Kossuth L. u. 2/a. (Művelődési ház), Telefon: 30/779-4714

Nyitva tartás: Péntek: 10:00 - 16:00

 

Siklósi ügyfélszolgálat, Siklós, Felszabadulás út 43., Telefon: 30/779-4714

Nyitva tartás: Hétfő - Szerda: 8:00 - 12:00, Kedd - Csütörtök: 12:30 - 16:30, Péntek: Zárva

 

Szigetvári ügyfélszolgálat, Szigetvár, Deák F. tér 16., Telefon: 73/312-014

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Csütörtök: 7:30 - 15:30, Péntek: 7:30 - 13:30

 
Nyitvatartás változás PDF Nyomtatás E-mail
2016. október 03. hétfő, 14:07

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. október 1. napjától a

barcsi és a szigetvári ügyfélképviseletünk nyitvatartási ideje

az alábbiak szerint módosul:

 

Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök: 8:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 13:30

 

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nkft.

 
NHKV Zrt. Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2016. április 12. kedd, 09:48

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

 

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.

 

Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.


A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.


Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.


A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

 

  • A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
  • A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
  • Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
  • A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

 

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.

 

Tisztelettel:

NHKV Zrt.

 
2016. január és február havi számla PDF Nyomtatás E-mail
2016. február 22. hétfő, 09:45

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdálkodó szervezetek valamint a költségvetési szervek 2016. január és február havi számlái technikai problémák miatt március hónapban kerülnek kiállításra.